Σκύρος Μουσεία | Σποράδες | Golden Greece
Σκύρος Μουσεία | Σποράδες | Golden Greece
Σκύρος Μουσεία | Σποράδες | Golden Greece
Σκύρος Μουσεία | Σποράδες | Golden Greece
Σκύρος Μουσεία | Σποράδες | Golden Greece
Σκύρος Μουσεία | Σποράδες | Golden Greece
Σκύρος Μουσεία | Σποράδες | Golden Greece

Σκύρος

Μουσεία

  • ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΝΟΥ ΦΑΛΤΑΪΤΣ
    ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΝΟΥ ΦΑΛΤΑΪΤΣ Μουσείο

    Το μουσείο αυτό είναι από τα πρώτα λαογραφικά και πολιτιστικά μουσεία της Ελλάδας. Στεγάζεται στο αρχοντικό των Φαλταγηδών, μιας παλιάς αρχοντικής οικογένειας της Σκύρου, με ρίζες στο Βυζάντιο, απόγονος της οποίας είναι και ο κ. Μάνος Φαλτάϊτς. Στους χώρους του μουσείου εκτίθενται πολλά αντικείμενα »