ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Η Αρχαιολογική Συλλογή βρίσκεται στο κέντρο της Μεγαλόπολης.
Ιδρύθηκε το 1987 και περιλαμβάνει αρχιτεκτονικά μέλη, επιγραφές και όστρακα που βρέθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Μεγαλόπολης. Επίσης, αντικείμενα των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, που βρέθηκαν στα λιγνιτωρυχεία της Μεγαλόπολης.
To Μουσείο προγραμματίζεται να μεταστεγαστεί σε παραδοσιακό κτίριο της πόλης και να πάρει την μορφή υπερτοπικού Μουσείου.

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
arcadia.ceid.upatras.gr