ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ - Αρκαδία

Το μικρό Αρχαιολογικό Μουσείο της Λυκόσουρας βρίσκεται 15 χιλιόμετρα από τη Μεγαλόπολη, στον αρχαιολογικό χώρο του ιερού της Δέσποινας. Το μουσείο περιλαμβάνει γλυπτά, επιγραφές, μαρμάρινα και πήλινα αναθήματα διαφόρων τύπων από το παρακείμενο ιερό της Δέσποινας, όπως και διάφορα μικρά ευρήματα από την περιοχή γύρω από το ιερό της Δέσποινας καθώς και από το ιερό του Διός στο Λύκαιο όρος.
Τα σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου είναι μέρη από το γλυπτό σύμπλεγμα του Δαμοφώντα (περιελάμβανε τη Δέσποινα καθιστή σε θρόνο να περιστοιχίζεται από τη θεά Δήμητρα, τη θεά Άρτεμη και τον Τιτάνα ΄Ανυτο), πήλινα αναθήματα από το Μέγαρο (βωμό) του Ιερού της Δέσποινας, μαρμάρινη τράπεζα που στηρίζεται σε πόδια που έχουν αποδοθεί ανάγλυφα σε λεοντόποδα, μαρμάρινος αναθηματικός λύχνος, αφιέρωμα στο Ιερό της Δέσποινας.
Το γλυπτικό σύμπλεγμα (σύνταγμα) του Δαμοφώντα ήταν κολοσσιαίων διαστάσεων και ήταν στημένο μέσα στο ιερό της Δέσποινας στην αρχαία Λυκόσουρα. Μέρος του γλυπτού συντάγματος εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Στο μουσείο της Λυκόσουρας εκτίθενται επίσης αντίγραφα των υπερφυσικών κεφαλών που ανήκαν στα αγάλματα του συμπλέγματος.
Τα πήλινα αναθήματα συνίστανται σε ειδώλια ή πλακίδια με παραστάσεις ονοκέφαλων και κριοκέφαλων δαιμόνων. Ας σημειωθεί ότι αυτά απεικονίζοντο και στον μαρμάρινο πέπλο του αγάλματος της Δέσποινας.

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
arcadia.ceid.upatras.gr

Φωτογραφίες
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ - Αρκαδία - Φωτογραφίες