ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece

Θεσσαλονίκη

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

(Τηλ. 2310 229778)

(Οδός Αγίας Σοφίας - Προξένου Κορομηλά). Στεγάζεται και αυτό σε ένα από τα πλέον σημαντικά και ιστορικά νεοκλασικά κτήρια της Θεσσαλονίκης, έργο του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ. Το κτήριο κατασκευάστηκε με δαπάνες του εθνικού ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού, αμέσως μετά την πυρκαγιά του 1890 που κατέστρεψε τμήμα του κέντρου της παλιάς Θεσσαλονίκης. Ως την απελευθέρωση της πόλης (1912) χρησιμοποιήθηκε ως Γενικό Ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης και αποτέλεσε κέντρο του Μακεδονικού Αγώνα (1904 - 1908), ιδιαίτερα όταν πρόξενος ήταν ο Λάμπρος Κορομηλάς.

Εκτίθενται ντοκουμέντα από τον Μακεδονικό Αγώνα, κειμήλια αγωνιστών (ανάμεσά τους προσωπικά αντικείμενα του Παύλου Μελά, του μητροπολίτη Γερμανού Καραβαγγέλη), φορεσιές μακεδονομάχων, όπλα, έγγραφα, χάρτες, φωτογραφίες, προσωπογραφίες αγωνιστών, αναπαραστάσεις μαχών και σκηνών από τον αγώνα, εφημερίδες της εποχής κ.λ.π.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου