ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece

Κοζάνη

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη

Φιλοξενείται στο κτήριο του Λαογραφικού Μουσείου.
Πρόκειται για μία πρώτη παρουσίαση στο ευρύτερο κοινό ενός μέρους των αρχιτεκτονικών προπλασμάτων που έγιναν από τους φοιτητές στα ειδικά μαθήματα και σεμινάρια του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με την καθοδήγηση του καθηγητή Ν. Μουτσόπουλου και των συνεργατών του από το 1958 έως το 1996 και φυλάσσονται στο Μουσείο Αρχιτεκτονικής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - Κοζάνη - Φωτογραφίες