ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece

Σίφνος

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ - Σίφνος

Βρίσκεται στην κεντρική πλατεία (πλατεία Ηρώων) της Απολλωνία, ιδιοκτησίας του Συνδέσμου Σιφνίων και περιλαμβάνει εκθέματα από την παραδοσιακή ζωή του νησιού όπως αγροτικά εργαλεία, είδη οικιακής χρήσης, τοπικές ενδυμασίες, κλπ.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες