ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece

Άνδρος

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Άνδρος

Ιδρύθηκε το έτος 1972 και τα σημαντικότερα από τα εκθέματά του είναι παλαιά ναυλοσύμφωνα, ασφαλιστήρια συμβόλαια, διάφορα ναυτικά ημερολόγια, όπου περιγράφεται η ζωή των Ανδριωτών στα καράβια πριν από τον Αγώνα του 1821, λιθογραφίες ανδριώτικων πλοίων και των μετέπειτα πρώτων ατμοκίνητων φορτηγών πλοίων της Ελλάδος κλπ. Επίσης εκτίθενται μακέτες πλοίων, από τις παλιές σκούνες μέχρι τα σημερινά τεράστια δεξαμενόπλοια. Τα εκθέματα αυτά είναι πρωτότυπα και παρουσιάζουν ζωντανά όλη την ιστορία της Ανδριώτικης εμπορικής ναυτιλίας, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Άνδρος - Φωτογραφίες ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Άνδρος - Φωτογραφίες ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Άνδρος - Φωτογραφίες ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Άνδρος - Φωτογραφίες ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Άνδρος - Φωτογραφίες ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Άνδρος - Φωτογραφίες ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Άνδρος - Φωτογραφίες ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Άνδρος - Φωτογραφίες ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Άνδρος - Φωτογραφίες ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Άνδρος - Φωτογραφίες ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Άνδρος - Φωτογραφίες ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Άνδρος - Φωτογραφίες ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Άνδρος - Φωτογραφίες ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Άνδρος - Φωτογραφίες