ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΠΗΛΙΑΣ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΠΗΛΙΑΣ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΠΗΛΙΑΣ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΠΗΛΙΑΣ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΠΗΛΙΑΣ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΠΗΛΙΑΣ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΠΗΛΙΑΣ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece

Χανιά

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΠΗΛΙΑΣ

(τηλ. 28240 22080-22357)

Το μουσείο περιλαμβάνει μεγάλη συλλογή εικόνων κρητικής τέχνης και συλλογή λαϊκών εικόνων. Από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα είναι: φορητή εικόνα του Μιχαήλ Αρχάγγελου (Ανδρέα Ρίτζου, δεύτερο μισό 15ου αιώνα), φορητή εικόνα με Παναγία ένθρονη βρεφοκρατούσα, φορητή εικόνα της Υπαπαντής (τέλη 16ου αιώνα).

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου