ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece

Λευκάδα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - Λευκάδα

Το νεοκλασικό αρχοντικό Ζουλίνου (19ος αι.) στεγάζει την Δημόσια Βιβλιοθήκη μαζί με τη Συλλογή Μεταβυζαντινών Εικόνων Επτανησιακής τέχνης. Η Βιβλιοθήκη, που ιδρύθηκε το 1953, διαθέτει 60.000 τόμους βιβλίων (από το 16ο αιώνα ως σήμερα), εφημερίδες και περιοδικά, χαρακτικά και χάρτες του νησιού. Στον ισόγειο χώρο εκτίθενται επίσης τοπικές ενδυμασίες, μετάλλια και παράσημα καθώς και προσωπικά αντικείμενα επιφανών Λευκαδίων. Από το 2001, λειτουργούν στη Βιβλιοθήκη το παιδικό τμήμα, το δανειστικό, αναγνωστήρια, το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης (για πρόσβαση στο διαδίκτυο), καθώς και η Συλλογή του Δημητρίου Σ. Γκίνη.

Συντάκτης: Νίκη Καλοπαίδη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - Λευκάδα - Φωτογραφίες