ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece

Σάμος

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - Σάμος

Το Παλαιοντολογικό Μουσείο δημιουργήθηκε περίπου το 1965. Το 1995 μεταστεγάστηκε σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, ενώ σ'αυτό, συστεγάστηκε και το τμήμα φυσικής Ιστορίας. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Σάμου, μιας και τα απολιθώματα που φιλοξενούνται στο μουσείο, ανήκουν σε ζώα που έζησαν στο νησί και ειδικότερα στην περιοχή του χωριού Μυτιληνιοί, πριν από 8 με 10 εκατομμύρια χρόνια.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - Σάμος - Φωτογραφίες