Λαογραφικό Μουσείο | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Λαογραφικό Μουσείο | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Λαογραφικό Μουσείο | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Λαογραφικό Μουσείο | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Λαογραφικό Μουσείο | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Λαογραφικό Μουσείο | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Λαογραφικό Μουσείο | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Ρόδος

Λαογραφικό Μουσείο

Εκθέματα αρχαίων χρόνων (σαρκοφάγαι, σπόνδυλοι κιόνων, κιονόκρανα κ.α.), μυλόπετρες, γεωργικά εργαλεία και σκεύη της καθημερινής ζωής, σχεδόν απαράλλακτα από το Μεσαίωνα έως σήμερα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου