ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ | Καστελλόριζο | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ | Καστελλόριζο | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ | Καστελλόριζο | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ | Καστελλόριζο | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ | Καστελλόριζο | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ | Καστελλόριζο | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ | Καστελλόριζο | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ | Καστελλόριζο | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ | Καστελλόριζο | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ | Καστελλόριζο | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Καστελλόριζο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - Καστελλόριζο

Το Ιστορικό Μουσείο Καστελλόριζου αποτελεί τμήμα του Αρχαιολογικού Διαχρονικού Μουσείου και στεγάζεται στο "Κονάκι" το οποίο αποτελεί τμήμα του μεσαιωνικού Κάστρου.

Το Ιστορικό Μουσείο βρίσκεται στη συνοικία "Κάβος" και είναι διώροφο κτίσμα, του οποίου το ισόγειο ανάγεται στα χρόνια της Ιπποτοκρατίας, ενώ ο όροφος αποτελεί προσθήκη του 19ου αι., κατά την εποχή Τουρκοκρατίας, οπότε και ήταν η έδρα του Τούρκου διοικητή, γι' αυτό και έχει την ονομασία "Κονάκι".

Στη δεύτερη αίθουσα του Μουσείου εκτίθενται μερικά δείγματα παλαιοχριστιανικής γλυπτικής, ένα βυζαντινό νόμισμα-κόσμημα, ένα εικονίδιο από στεατίτη με παράσταση Αγ. Δημητρίου, γραφική αναπαράσταση του κάστρου του Αγ. Νικολάου, τα εφυαλωμένα πινάκια (πιάτα) που βρέθηκαν στο ναυάγιο στο ακρωτήριο "Αφρός" (12ος-13ος αι.), καθώς και κείμενα περιηγητών.

Στην τρίτη αίθουσα του Μουσείου μπορείτε να δείτε τις τοιχογραφίες του Αγ. Νικολάου (17ος αι.) οι οποίες έχουν αποτειχιστεί από το ναό, φορητές εικόνες, αντικείμενα μικροτεχνίας, καθώς και διάφορα σχέδια και φωτογραφίες μεταβυζαντινών μνημείων του νησιού.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - Καστελλόριζο - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - Καστελλόριζο - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - Καστελλόριζο - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - Καστελλόριζο - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - Καστελλόριζο - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - Καστελλόριζο - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - Καστελλόριζο - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - Καστελλόριζο - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - Καστελλόριζο - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - Καστελλόριζο - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - Καστελλόριζο - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - Καστελλόριζο - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - Καστελλόριζο - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - Καστελλόριζο - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - Καστελλόριζο - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - Καστελλόριζο - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - Καστελλόριζο - Φωτογραφίες