ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece

Αττική

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Γεωλογικό και Παλαιοντολογικό Μουσείο

(Πανεπιστημιούπολη Αθηνών)

Ιδρύθηκε ως «Φυσιογραφικό Μουσείο» το 1835 από την ιδιωτική επιστημονική «Εταιρεία Φυσιογραφική» υπό τον Καρλ Φρανς, μόνιμο καθηγητή του Οθώνειου Πανεπιστημίου. Περιλάμβανε τότε συλλογές ζωολογίας, φυτολογίας, γεωλογίας και ορυκτολογίας. Το 1858 παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο, υπό τον καθηγητή Ηρακλή Μητσόπουλο. Το 1862 αποσπάστηκαν η φυτολογική και το 1875 οι γεωλογικές και παλαιοντολογικές συλλογές αποτέλεσαν ιδιαίτερο μουσείο με το σημερινό του όνομα, υπό τον καθηγητή Θ. Σκούφο.

Το μουσείο βρίσκεται τώρα στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών και περιλαμβάνει απολιθώματα των ανασκαφών Πικερμίου, Αλμυροποτάμου, Σάμου, Μεγαλοποτάμου, Κύμης, κ.λ.π.

Εντυπωσιακό έκθεμα είναι ο Μαστόδους, πρόγονος του σημερινού ελέφαντα, ο οποίος έφερε 4 χαυλιόδοντες και όχι δύο, όπως οι σημερινοί. Επίσης, οι Νάνοι ελέφαντες, από τις ανασκαφές της Τήλου, απολιθώματα του Ολόκαινου (7.000 χρόνια), που βρέθηκαν στο σπήλαιο «Χαρκαδιό».

Πηγή: Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα