ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Λακωνία (Laconia)

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ

Το καθολικό, που ιδρύθηκε από τον «πρωτοστάτορα και καθολικό μεσάζοντα» του Δεσποτάτου του Μορέως Ιωάννη Φραγκόπουλο, ανήκει στο λεγόμενο μικτό τύπο του Μυστρά. Στην αψίδα του Ιερού και στο κωδωνοστάσιο εμφανείς είναι επιρροές από δυτικά πρότυπα. Εξαιρετικής παλαιολόγειας τέχνης ζωγραφική (π. 1428) κοσμεί τα ψηλότερα μέρη του ναού, ενώ στα χαμηλά σώζονται μεταβυζαντινές τοιχογραφίες.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου