ΜΟΝΗ ΚΟΥΜΠΑΡΗ (ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΥΜΠΑΡΗ (ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΥΜΠΑΡΗ (ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΥΜΠΑΡΗ (ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΥΜΠΑΡΗ (ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΥΜΠΑΡΗ (ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΥΜΠΑΡΗ (ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Λακωνία

ΜΟΝΗ ΚΟΥΜΠΑΡΗ (ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ)

Η Μονή Κούμπαρη (έρημη σήμερα) βρίσκεται στο Δ.Δ. Παλαιοπαναγιάς και η πρόσβαση σε αυτήν γίνεται από καλής βατότας χωματόδρομο.
Ο ναός θεμελιώθηκε στις αρχές του 17ου αιώνα και είναι κατάγραφος με αξιόλογες αγιογραφίες του 1602.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου