ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΒΡΕΣΘΕΝΙΤΙΣΣΑ) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΒΡΕΣΘΕΝΙΤΙΣΣΑ) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΒΡΕΣΘΕΝΙΤΙΣΣΑ) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΒΡΕΣΘΕΝΙΤΙΣΣΑ) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΒΡΕΣΘΕΝΙΤΙΣΣΑ) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΒΡΕΣΘΕΝΙΤΙΣΣΑ) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΒΡΕΣΘΕΝΙΤΙΣΣΑ) | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Λακωνία

ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΒΡΕΣΘΕΝΙΤΙΣΣΑ)

Βρίσκεται στα βορειοδυτικά του ιστορικού χωριού Βρέσθενα. Ο ναός αποτελούσε το καθολικό μονής αλλά ταυτόχρονα καθεδρικό ναό και έδρα της Επισκοπής Βρεσθένης κατά τις αρχές του 18ου αιώνα. Πρόκειται για τρίκλιτη καμαροσκέπαστη βαασιλική η οποία διασώζει το αρχικό μαρμάρινο τέμπλο και το μεγαλύτερο μέρος από τις τοιχογραφίες της, οι οποίες χρονολογούνται το 1400.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου