ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Λακωνία

ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - Λακωνία

Η Ι. Μ. της Φανερωμένης βρίσκεται μετά το Διρό πάνω στον κεντρικό δρόμο προς τον Γερολιμένα, μεταξύ Αρεόπολης και Γερολιμένα, κοντά στο χωριό Φραγκούλια ή Φραγκουλιάνικα, στο κέντρο δηλαδή των οικισμών της Μέσα Μάνης.
Το καθολικό, δηλαδή ο ναός της μονής, είναι αφιερωμένος στην Παναγία την Φανερωμένη.
Ως προς τον αρχιτεκτονικό του τύπο είναι μονόχωρος, κεραμοσκέπαστος με τυφλά αψιδώματα και σφενδόνια, χτίστηκε το έτος 1079 από τον αρχιμάστορα Γεώργιο με χορηγία του μοναχού Νίκωνος και του λαϊκού Θαλού από το γειτονικό χωριό Κουσκούνι, όπως μαρτυρείται από την εγχάρακτη μαρμάρινη επιγραφή του τέμπλου του ναού.
Η πρώτη ανακαίνιση του ναού έγινε τον 12ο αιώνα με επί πλέον προσθήκη προστώου επάνω από την είσοδο του ναού με κεραμοσκεπή επικάλυψη.
Τα έτη 1322-1323 επί αυτοκράτορος Κωνσταντινουπόλεως Ανδρονίκου Παλαιολόγου,, έγινε ριζική ανακαίνιση του ναού υπό των μνημονευομένων στην σωζόμενη δεύτερη αναμνηστική επιγραφή επωνύμων ιερέων, των χαρακτηριζομένων ως ιδιοκτητών και κτητόρων.
Ο ναός της Φανερωμένης Δρυάλου αποτελεί σπουδαίο μνημείο αρχιτεκτονικής με τις πολύ ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες της Παλαιολόγειας Εποχής.
Σήμερα το μοναστήρι της Φανερωμένης λειτουργεί ως γυναικεία Μονή.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - Λακωνία - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - Λακωνία - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - Λακωνία - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - Λακωνία - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - Λακωνία - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - Λακωνία - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - Λακωνία - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - Λακωνία - Φωτογραφίες