ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ - Αρκαδία

Η Μονή Αγίου Νικοδήμου είναι μια νέα Μονή και έχει κτισθεί λίγο πριν το χωριό Ελληνικό της Γορτυνίας, στο δρόμο από την Καρύταινα. Η Μονή και η κοινοβιακή αδελφότητα που την υπηρετεί ακολουθεί το παλαιό Ημερολόγιο.
Το μοναστήρι του Αγ. Νικοδήμου δέχεται πολύ συχνά αρκετούς προσκυνητές από την περιοχή της Αττικής.

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
arcadia.ceid.upatras.gr

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ - Αρκαδία - Φωτογραφίες