ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece

Σέρρες

ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Σέρρες

Βρίσκεται 9 χλμ βορειοανατολικά της πόλης των Σερρών, σε χαράδρα του Μενοίκιου Όρους. Χτίστηκε το 1270 μ.Χ και αποτελείται από ένα σύμπλεγμα κτισμάτων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Στο χώρο του ναού βρίσκονται οι τάφοι του κτήτορα της Μονής Ιωαννικίου και του πρώτου μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχη Γενναδίου του Σχολάριου. Θαυμαστές είναι οι τοιχογραφίες του 14ου αιώνα, καθώς και τα έργα του Μανουήλ Πανσέληνου. Ο επισκέπτης μπορεί να ξεναγηθεί από τις μοναχές στο μουσείο και στο ελαιοτριβείο.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Σέρρες - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Σέρρες - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Σέρρες - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Σέρρες - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Σέρρες - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Σέρρες - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Σέρρες - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Σέρρες - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Σέρρες - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Σέρρες - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Σέρρες - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Σέρρες - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Σέρρες - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Σέρρες - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Σέρρες - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Σέρρες - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Σέρρες - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Σέρρες - Φωτογραφίες