ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΛΟΓΓΟΥ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΛΟΓΓΟΥ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΛΟΓΓΟΥ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΛΟΓΓΟΥ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΛΟΓΓΟΥ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΛΟΓΓΟΥ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece

Πέλλα

ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΛΟΓΓΟΥ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΛΟΓΓΟΥ - Πέλλα

Το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας χτίσθηκε το 1865 και δεσπόζει στον κάμπο της Έδεσσας, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο. Μέρος του οικοδομικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε είναι από τα τείχη της αρχαίας πόλης και από ρωμαϊκούς ενεπίγραφους βωμούς. Το μοναστήρι χτίσθηκε σε ερείπια παλαιότερης εκκλησίας, η οποία όμως είχε καταστραφεί  από τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Η ανέγερση της μονής έγινε με έξοδα των κατοίκων της πόλης (συντεχνίες και μεμονωμένα άτομα ) ενώ το μοναστήρι στην συνέχεια απέκτησε από δωρεές μεγάλη περιουσία. Το 1942 η κτηματική του περιουσία χάνεται και λειτουργεί ως γυναικείο μοναστήρι έως σήμερα.

Ο ναός είναι μία τρίκλιτη τρίκογχη βασιλική. Το υπερυψωμένο μεσαίο κλίτος φέρει τρεις πολυγωνικούς τρούλους, αριθμός που συμβολίζει την Αγία Τριάδα. Αξιόλογο θεωρείται το τέμπλο του 19ου αι και οι εντοιχισμένες επιτύμβιες στήλες των ρωμαϊκών χρόνων.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΛΟΓΓΟΥ - Πέλλα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΛΟΓΓΟΥ - Πέλλα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΛΟΓΓΟΥ - Πέλλα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΛΟΓΓΟΥ - Πέλλα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΛΟΓΓΟΥ - Πέλλα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΛΟΓΓΟΥ - Πέλλα - Φωτογραφίες