ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΙΛΟΒΟΥ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΙΛΟΒΟΥ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΙΛΟΒΟΥ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΙΛΟΒΟΥ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΙΛΟΒΟΥ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΙΛΟΒΟΥ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΙΛΟΒΟΥ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΙΛΟΒΟΥ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece

Καστοριά

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΙΛΟΒΟΥ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΙΛΟΒΟΥ - Καστοριά

Πιθανότατα κτίστηλε το 17ο αιώνα.
Η μονή είχε ενεργό στυμμετοχή στο Μακεδονικό Αγώνα. Μάλιστα ο Παύλος Μελάς εκθειάζει, σε επιστολή του, τον Ηγούμενο Γρηγόριο για τη φιλοξενία του και την υποδοχή που του επιφύλαξε το 1904, όταν βρέθηκε εκεί για να γλυτώσει από τους διώκτες του.
Πυρπολήθηκε από τους Βούλγαρους στις 26ης Φεβρουαρίου 1905, όταν ογδόντα περίπου άνδρες εισέβαλαν στη μονή, την λεηλάτησαν κι έβαλαν φωτιά στα κελία των μοναχών.
Από το 1963 λειτουργεί και πάλι, αυτή τη φορά ως γυναικεία μονή.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΙΛΟΒΟΥ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΙΛΟΒΟΥ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΙΛΟΒΟΥ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΙΛΟΒΟΥ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΙΛΟΒΟΥ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΙΛΟΒΟΥ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΙΛΟΒΟΥ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΙΛΟΒΟΥ - Καστοριά - Φωτογραφίες