Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece

Σίφνος

Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ

Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - Σίφνος

Κτισμένη το 1813 στην κορυφή ενός λόφου χαρίζει στον επισκέπτη μοναδική θέα από τις πλακόστρωτες αυλές της. Στη Μονή βρίσκεται η περίφημη και ιστορική εικόνα της Παναγίας της Μαχαιρούσας.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - Σίφνος - Φωτογραφίες