ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece

Πάρος

ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ

ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - Πάρος

Στο λόφο Κούναδο, βόρεια της Παροικιάς και βορειοδυτικά της Μονής Λογγοβάρδας βρίσκεται η Μονή Ταξιάρχη. Κτίσθηκε το 1597 ενώ το 1609, σύμφωνα με επιγραφή στο υπέρθυρο της εισόδου, ανακαινίσθηκε ο ναός. Το 1614, η Μονή έλαβε σταυροπηγιακή αξία επί ηγουμένου Ιερεμία Αγαλλιανού. Το 1743 προσαρτήθηκε στη Μονή Ιβήρων επί ηγουμένου Μακαρίου Μαλατέστα από τη Νάουσα. Μετά το 1762 ανεξαρτητοποιήθηκε και από το 1838 προσαρτήθηκε ως Μετόχι στη Μονή Λογγοβάρδας, μαζί με τα Μετόχια της, του Αγ.Ιωάννη Θεολόγου στα Κραύγα (1611) και αυτό των Αγίων Αποστόλων (1614). Η Μονή είναι φρουριακού τύπου με περιτείχιση και ψηλά κτίσματα περιμετρικά. Ο ναός, αφιερωμένος στους Ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ, είναι εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο. Εορτάζει στις 8 Νοεμβρίου.

Συντάκτης: Νίκη Καλοπαίδη

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - Πάρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - Πάρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - Πάρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - Πάρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - Πάρος - Φωτογραφίες