ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece

Πάρος

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ - Πάρος

Δυτικά της Μάρπησσας επί του ορεινού όγκου, βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Λαγκάδας, του 16ου αιώνα. Είναι το μοναστήρι στο οποίο ασκήτευε ο πολιούχος Άγιος του νησιού, ο Άγιος Αρσένιος. Η μονή που γνώρισε περιόδους ακμής, εγκαταλείφθηκε τη δεκαετία του '50. Το μοναστήρι ανακαινίστηκε πρόσφατα και είναι επισκέψιμο.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ - Πάρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ - Πάρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ - Πάρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ - Πάρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ - Πάρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ - Πάρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ - Πάρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ - Πάρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ - Πάρος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ - Πάρος - Φωτογραφίες