ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | Ρέθυμνο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | Ρέθυμνο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | Ρέθυμνο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | Ρέθυμνο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | Ρέθυμνο | Κρήτη | Golden Greece

Ρέθυμνο

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ - Ρέθυμνο

Μικρό μοναστήρι στις δυτικές παρυφές της πόλης του Ρεθύμνου. Ονομαστά είναι τα χειροτεχνήματα που κατασκευάζουν οι μοναχές του για πώληση για ενίσχυση της μονής.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ - Ρέθυμνο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ - Ρέθυμνο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ - Ρέθυμνο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ - Ρέθυμνο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ - Ρέθυμνο - Φωτογραφίες