ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece

Λασίθι

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ - Λασίθι

Η Μονή Αγίου Γεωργίου Ξερών Ξύλων είναι ένα από τα πολυάριθμα μοναστήρια που ιδρύθηκαν την ύστερη Βενετοκρατία στην περιοχή του Μεραμπέλου. Η αρχαιότερη αναφορά του απαντάται σε έγγραφο του 1635. Το 1912, όπως αναφέρει επιγραφή στο ανώφλι του κτίστηκε ο τρουλαίος ναός του Αγίου Γεωργίου, στο σχήμα του ελεύθερου σταυρού που απουσίαζε από τη μοναστηριακή αρχιτεκτονική τής περιοχής και διαφοροποιεί αισθητά και αισθητικά το συγκρότημα των Ξερών Ξύλων από τα υπόλοιπα. Ο παλαιότερος ναός, που ήταν μικρός και μονόχωρος, είχε κτιστεί τον 17ο αιώνα (ύστερη Βενετοκρατία) από τον Ιωάννη Φούσκη.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ - Λασίθι - Φωτογραφίες