ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece

Λασίθι

ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ

ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ - Λασίθι

Κτίστηκε περίπου το 1570-1580 και τιμάται επ' ονόματι του Τιμίου Σταυρού. Είναι το σημαντικότερο μνημείο λαϊκής αρχιτεκτονικής στην Ανατολική Κρήτη με πλήθος λίθινων πελεκημάτων, καμαρωτών τοίχων και κιόνων με εξαιρετικές γλυπτές γούρνες και κιονόκρανα. Ο Ιερός Ναός του Τιμίου Σταυρού αντιπροσωπεύει την αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα.

Σήμερα, δυστυχώς, είναι εγκαταλελειμμένο το μνημείο αυτό. Έξω από τους κήπους της Μονής υπάρχουν τεράστιες μουργιές και ένας πελώριος πρίνος στην είσοδο του μοναστηριού. Σύμφωνα με την παράδοση όποιος πάει να κόψει ένα κλαδί από τον πρίνο του κόβεται το χέρι.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΑΡΔΑΜΟΥΤΖΑΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες