ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece

Ηράκλειο

ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ

ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ - Ηράκλειο

Σε κάποιο πλάτωμα των Αστερουσίων βρίσκεται η ανδρική Μονή Απεζανών. Κατά μια άποψη που θεωρείται η επικρατέστερη, η Μονή ιδρύθηκε το 1458. Ως κτήτορες βέβαια ή ανακαινιστές της Μονής, μνημονεύονται οι αδελφοί Παπαδόπουλοι από τον Χάνδακα. Αν και όπως λέγεται υπήρχε έγγραφο προστασίας της Μονής από τους Τούρκους, αυτό παραβιάστηκε και το μοναστήρι παραδόθηκε στη φωτιά το 1827 μαζί με διάφορα εκκλησιαστικά κειμήλια. Η επανάσταση του 1866-69 ήρθε να ολοκληρώσει την προηγούμενη καταστροφή. Τιμάται στο όνομα του αγίου Αντωνίου.

Πηγή: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
www.psaa.gr

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΠΕΖΑΝΩΝ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες