ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece

Ηράκλειο

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ - Ηράκλειο

Η μονή βρίσκεται στην έξοδο του φαραγγιού της Άρβης και πιθανά στη θέση του άλλοτε ιερού του Αρβίος Διός. Σήμερα είναι εγκαταλελειμμένη.

Εικάζεται ότι ιδρύθηκε γύρω στο 1880 από το μοναχό Αρτέμιο. Η ιστορία λέει ότι ο Αρτέμιος επέλεξε αρχικά ως θέση για τη Μονή την έξοδο του φαραγγιού της Άρβης, σημείο που πιθανά ταυτίζεται με τη θέση του άλλοτε ιερού του Αρβίου Διός. Η Μονή γνώρισε στιγμές μεγάλης ακμής στο παρελθόν και, σύμφωνα με μαρτυρίες ντόπιων, ήταν από τα πιο ξακουστές της περιοχής.

Πηγή: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
www.mgovservices.com/itrace

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΒΗΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες