ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece

Ηράκλειο

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - Ηράκλειο

Κοντά στο Βορό δεσπόζει η Μονή Κεράς Ελεούσας που ιδρύθηκε στην περίοδο της Ενετοκρατίας. Η επιλογή της οχυρής θέσης, ο αρχιτεκτονικός τύπος που θυμίζει φρούριο και οι πολεμίστρες στην ανατολική πλευρά του περιβόλου υποδηλώνουν ότι την εποχή της ίδρυσής της υπήρχε ιδιαίτερη ανάγκη ασφάλειας, λόγω των πειρατικών επιδρομών. Το μοναστηριακό συγκρότημα είναι κτισμένο σε τρία επίπεδα και γύρω από το Καθολικό απλώνονται τα κελιά των μοναχών και οι βοηθητικοί χώροι: ελαιοτριβείο, πατητήρι, μια δεξαμενή συλλογής νερού, στάβλοι και αποθήκες.

Πηγή: CRETA AQUARIUM
www.cretaquarium.gr

Φωτογραφίες
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΡΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ - Ηράκλειο - Φωτογραφίες