ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ | Χανιά | Κρήτη | Golden Greece

Χανιά

ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ - Χανιά

Η Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων είναι ένα από τα πιο σημαντικά μοναστηριακά συγκροτήματα του τέλους της Βενετοκρατίας στην Κρήτη με πλούσια προσφορά στην Ιστορία και την Παιδεία του νησιού. Βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς του Σταυρού, στη θέση "Τζομπόμυλος" του ακρωτηρίου Μελέχα. Σύμφωνα με την παράδοση που επιβεβαιώνεται και από έγγραφα των αρχείων της Βενετίας, κτίστηκε από τους αδελφούς Ιερεμία και Λαυρέντιο Τζαγκαρόλους που καταγόταν από μεγάλη Βενετοκρητική οικογένεια και είχαν ισχυρή επιρροή τόσο στον Ορθόδοξο πληθυσμό όσο και στους Καθολικούς Βενετούς.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ - Χανιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ - Χανιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ - Χανιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ - Χανιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ - Χανιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ - Χανιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ - Χανιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ - Χανιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ - Χανιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ - Χανιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ - Χανιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ - Χανιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ - Χανιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ - Χανιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ - Χανιά - Φωτογραφίες