ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece

Ιωάννινα

ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Ιωάννινα

Το μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του Μετσόβου ακριβώς εκεί που διασταυρώνονται ο Μετσοβίτικος και ο Ανηλιώτικος, που είναι παραπόταμοι του Αράχθου. Η Μονή, χτισμένη μέσα σε μια ρεματιά έχει φρουριακή όψη και περιβάλλεται από ψηλό τοίχο.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες