ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece

Λευκάδα

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Λευκάδα

Στο χωριό Αθάνι, κοντά στο φάρο του Λευκάτα είναι κτισμένη η ανδρική Μονή του Αγίου Νικολάου (Νηράς Αθανίου). Η ίδρυση της ανέρχεται το 1637 (ή και παλαιότερα). Το μοναστήρι έκτισαν 7 οικογένειες που στη συνέχεια του διέθεσαν τις περιουσίες τους. Ο τελευταίος ασκητής μοναχός πέθανε το 1949. Ο σημερινός ναός, ορθογώνιος με επικλινή στέγη, είναι μεταγενέστερος της ίδρυσης της Μονής. Το τέμπλο με τις εικόνες φιλοτεχνήθηκαν το 1799. Οι 13 εικόνες του Δωδεκάορτου και τα 3 δεσποτικά αγιογραφήθηκαν, με αυγοτέμπερα πάνω σε σανίδι, από τον Ανδρέα Μπέτζο. Η δεσποτική εικόνα του Αγίου Νικολάου (1699) αποδίδεται στον αγιογράφο Δημήτριο Φώσκαρη. Είναι η παλαιότερη, ενυπόγραφη, χρονολογημένη φορητή εικόνα της Λευκάδας, η οποία εκλάπη και ξαναβρέθηκε το 1979 έντονα φθαρμένη. Στο χώρο διακρίνονται, εκτός του ναού, ισόγεια κτίσματα άγνωστης χρήσης.

Συντάκτης: Νίκη Καλοπαίδη

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες