ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece

Λευκάδα

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ - Λευκάδα

Στη θέση Ροδάκι, νότια του χωριού Βουρνικάς, εντοπίζεται η διαλυμένη Μονή του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου. Κτίσθηκε το 1654 πάνω στα ερείπια του δωρικού ρυθμού ιερού της θεάς Δήμητρας. Στο χώρο του περιτειχισμένου μοναστηριού διακρίνονται λείψανα του αρχαίου ιερού, όπως το πλακόστρωτο δάπεδο και δωρικά κιονόκρανα. Στα τέλη του 18ου αι., η Μονή προσαρτήθηκε στη Μονή Ασωμάτου Βαυκερής. Ο ναός του Αγ.Ιωάννη Θεολόγου, που ανακαινίσθηκε πρόσφατα, είναι ορθογώνιος, με επικλινή στέγη και μικρό καμπαναριό στη πλάγια πλευρά του. Στο εσωτερικό του ναού, στο ιερό Βήμα και στον ανατολικό τοίχο του καθολικού, σώζονται σε καλή κατάσταση σπαράγματα τοιχογραφιών υψηλής τεχνοτροπίας. Ο ναός εορτάζει στις 8 Μαΐου.

Συντάκτης: Νίκη Καλοπαίδη

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες