ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece

Λευκάδα

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Λευκάδα

Στον κάμπο της Καρυάς είναι κτισμένη η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, γνωστή και ως «Αη Γιάννης στο Λιβάδι». Η ίδρυση της ανέρχεται το 1605. Στις αρχές του 19ου αι., το μοναστήρι ήταν το πλουσιότερο του νησιού και είχε ήδη στην κατοχή του 15 περίπου μετόχια. Λέγεται ότι στο ιερό του ναού, ετάφη το 1622 ο αρματολός Σίμος Μπούας (ή Γρίβας). Το μοναστηριακό συγκρότημα περιλαμβάνει τον ναό του Αγ.Ιωάννη του Προδρόμου και διώροφα κτίσματα που σήμερα είναι ερειπωμένα. Ο ναός είναι μονόχωρος, με ξύλινη στέγη και γυναικωνίτη. Στο βόρειο τοίχο σώζονται τοιχογραφίες που χρονολογούνται από το 1736 ως το 1753. Διατάσσονται σε τρεις ζώνες, στην πρώτη εικονίζονται ολόσωμοι άγιοι, στη μεσαία στηθάρια αγίων και στην άνω ζώνη μεγάλες παραστάσεις με διάφορες μορφές. Στον δυτικό τοίχο αναγνωρίζονται ο Άγιος Κωνσταντίνος, η Αγία Ελένη και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Δίπλα στο καθολικό της μονής, βρίσκεται το εγκαταλειμμένο ναϋδριο του Αγίου Νικολάου.

Συντάκτης: Νίκη Καλοπαίδη

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες