ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece

Σάμος

ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Σάμος

H Μονή Μεγάλης Παναγιάς ή Μονή Παναγιάς των πέντε σπιτιών, βρίσκεται κοντά στον οικισμό των Κουμαραδαίων, σε υψόμετρο 225 μέτρων. Έχει πανέμορφη θέα προς τον κάμπο της Χώρας και το Πυθαγόρειο και είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Έχει ξυλόγλυπτο τέμπλο, πολλές ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες και ιερά σκεύη.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Σάμος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Σάμος - Φωτογραφίες