ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Ρόδος

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - Ρόδος

Το επίθετο Καθολική αναφέρεται στη «καθολική» αποδοχή του προσώπου της Παναγίας. Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από την εκκλησία της Παναγίας της Καθολικής, την αυλή και από ένα κτίριο πιθανώς για τη φιλοξενία επισκεπτών. Ο ναός είναι μονόχωρος, καμαροσκέπαστος και φέρει πάνω από την είσοδο ολόσωμη εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας με την επιγραφή «Μήτηρ Θεού, Παναγία Καθολική». Η αγιογράφηση της εικόνας καθώς και των τοιχογραφιών στο εσωτερικό του ναού είναι πρόσφατη. Πρόκειται ενδεχομένως για παλαιοημερολογίτικη εκκλησία.

Συντάκτης: Νίκη Καλοπαίδη

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες