ΜΟΝΗ ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Κάλυμνος

ΜΟΝΗ ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΜΟΝΗ ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος

Το ανδρικό Ησυχαστήριο του Αγίου Κυπριανού βρίσκεται νότια της Πόθιας, στη τοποθεσία Βοθύνοι και καλύπτει έκταση 20 στρεμμάτων. Ο αρχικός ναΐσκος χτίσθηκε στις 29 Απριλίου 1921 από ομογενείς της Αμερικής και μετέπειτα μοναχούς Θεόκλητο (+1926) και Μακάριο (+1933). Σώζεται επιγραφή τοποθετημένη στην είσοδο του σημερινού ναού που τους μνημονεύει ως ιδρυτές. Το 1950 κατασκευάσθηκε ο μονόχωρος ναός των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης και το 1986 προστέθηκε δίπλα σ' αυτόν ο ναός των Οσίων Μακαρίων Αιγυπτίου Αλεξανδρέα και Αγίου Θεοκλήτου Αρχιεπισκόπου Λακεδαιμονίοις. Στο Ησυχαστήριο, όπου εγκαταβιούν 3 μοναχοί, πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα εξορκισμοί (τηλ. 22430-24626).

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΜΟΝΗ ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες