Στοιχεία
Πληθυσμός
9 (2011)
Έκταση
18,427 τ.χλμ
Πηγή: el.wikipedia.org
Καιρός
Μακρόνησος
Πρόγνωση για:

Θερμοκρασία:
Υγρασία         :
Άνεμοι            :
Πηγή: k24.net