10 Φεβρουαρίου ΚΑΛΑΜΟΣ
23 Φεβρουαρίου ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
25 Μαρτίου ΜΑΥΡΙΑΝΝΟΥ
23 Απριλίου ΑΜΑΛΟΥ
14 Μαΐου ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ
* Μαΐου ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ (Τραγοστάσι)
* Μαΐου ΤΡΑΠΑΛΟΥ
24 Ιουνίου ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ (Χριστού Ραχών)
30 Ιουνίου ΠΕΖΙ
1 Ιουλίου ΜΑΝΔΡΙΑ
20 Ιουλίου ΚΑΡΕΣ - ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ - ΒΡΑΚΑΔΕΣ
6 Αυγούστου ΚΑΛΑΜΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΑΧΩΝ
15 Αυγούστου ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ - ΚΟΥΝΙΑΔΟΙ - ΛΑΓΚΑΔΑ
27 Αυγούστου ΜΑΝΔΡΙΑ
* Αυγούστου ΒΡΑΚΑΔΕΣ
* Αυγούστου ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29 Αυγούστου ΠΡΟΕΣΠΕΡΑ
26 Οκτωβρίου ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 Ιανουαρίου ΠΡΟΕΣΠΕΡΑ

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου