Καστοριά Σπήλαια | Μακεδονία | Golden Greece
Καστοριά Σπήλαια | Μακεδονία | Golden Greece
Καστοριά Σπήλαια | Μακεδονία | Golden Greece
Καστοριά Σπήλαια | Μακεδονία | Golden Greece
Καστοριά Σπήλαια | Μακεδονία | Golden Greece
Καστοριά Σπήλαια | Μακεδονία | Golden Greece
Καστοριά Σπήλαια | Μακεδονία | Golden Greece

Καστοριά

Σπήλαια

  • ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΡΑΚΟΥ
    ΔΡΑΚΟΥ Σπήλαιο

    Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της πόλης και λίγο πριν τη Μονή της Παναγίας Μαυριώτισσας. Στο εσωτερικό του υπάρχουν μεγάλα χερσαία και λιμναία τμήματα με εντυπωσιακό σταλακτικό διάκοσμο καθώς περιλαμβάνει επτά (7) υπόγειες λίμνες, δέκα (10) αίθουσες, πέντε (5) διαδρόμους - σήραγγες. Η μεγαλύτερη »