Σπήλαια | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
Σπήλαια | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
Σπήλαια | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
Σπήλαια | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
Σπήλαια | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
Σπήλαια | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
Σπήλαια | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece

Καστοριά

Σπήλαια

  • ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΡΑΚΟΥ

    ΔΡΑΚΟΥ

    Σπήλαιο

    Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της πόλης και λίγο πριν τη Μονή της Παναγίας Μαυριώτισσας. Στο εσωτερικό του υπάρχουν μεγάλα χερσαία και λιμναία τμήματα με εντυπωσιακό σταλακτικό διάκοσμο καθώς περιλαμβάνει επτά (7) υπόγειες λίμνες, δέκα (10) αίθουσες, πέντε (5) διαδρόμους - σήραγγες. Η μεγαλύτερη αίθουσα του σπηλαίου έχει διαστάσεις 45Χ17 μέτρα, ενώ οι λίμνες έχουν βάθος έως 20 μέτρα. Συντάκτης: »