ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΛΤΕΤΣΙΝΙΚΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΛΤΕΤΣΙΝΙΚΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΛΤΕΤΣΙΝΙΚΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΛΤΕΤΣΙΝΙΚΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΛΤΕΤΣΙΝΙΚΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΛΤΕΤΣΙΝΙΚΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΛΤΕΤΣΙΝΙΚΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΛΤΕΤΣΙΝΙΚΟΥ

Νοτιοδυτικά του χωριού Βαλτετσινίκο, πάνω στο λόφο Παλαιόκαστρο, βρίσκεται ένα μικρό οχυρό από το οποίο σώζονται λείψανα πύργου και οχύρωσης.
Το μεγαλύτερο τμήμα του κάστρου σήμερα είναι ερειπωμένο. Το κάστρο αυτό προϋπήρχε των Φράγκων. Όταν έγινε το μοίρασμα των κτήσεων του Μοριά δόθηκε στη Βαρωνία της Άκοβας.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου