ΚΑΣΤΡΟ ΓΛΥΠΠΙΑΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΓΛΥΠΠΙΑΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΓΛΥΠΠΙΑΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΓΛΥΠΠΙΑΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΓΛΥΠΠΙΑΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΓΛΥΠΠΙΑΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΓΛΥΠΠΙΑΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΚΑΣΤΡΟ ΓΛΥΠΠΙΑΣ

Σε μικρό ύψωμα μεταξύ των χωριών Άγιος Βασίλης και Πλατανάκι της Κυνουρίας, σώζεται ένας μεσαιωνικός πύργος και υπολείμματα οχυρωματικών τειχών κάστρου. Εικάζεται ότι το κάστρο ανήκε σε φράγκο ηγεμόνα της περιοχής, και χρησιμοποιείτο για τον έλεγχό της.
Στην περιοχή τοποθετείται η αρχαία κώμη Γλυππία και η ακρόπολή της. Μαρτυρία για την ύπαρξή της αποτελούν διάσπαρτα υπολείμματα, όπως θραύσματα από κεραμική και αρχαία αγγεία, όπως και τμήμα αρχαίου αγάλματος στην είσοδο της παρακείμενης εκκλησίας της Παλαιοπαναγιάς.

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
arcadia.ceid.upatras.gr