ΚΑΣΤΡΟ ΔΑΒΙΑΣ (ΤΑΒΙΑΣ) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΔΑΒΙΑΣ (ΤΑΒΙΑΣ) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΔΑΒΙΑΣ (ΤΑΒΙΑΣ) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΔΑΒΙΑΣ (ΤΑΒΙΑΣ) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΔΑΒΙΑΣ (ΤΑΒΙΑΣ) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΔΑΒΙΑΣ (ΤΑΒΙΑΣ) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΔΑΒΙΑΣ (ΤΑΒΙΑΣ) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΚΑΣΤΡΟ ΔΑΒΙΑΣ (ΤΑΒΙΑΣ)

Κοντά στο χωριό Δαβιά, έδρα του Δήμου Φαλάνθου σώζονται υπολείμματα του κάστρου της μεσαιωνικής πόλης Ταβίας.
Το κάστρο βρίσκεται πάνω σε λόφο δίπλα από τη γέφυρα του ποταμού Ελισσώνα. Σώζονται λείψανα του περιμετρικού τείχους, υπολείμματα τεσσάρων πύργων, μερικών κτισμάτων στο εσωτερικό του, ενώ διακρίνονται οι δύο πύλες του.
Το κάστρο έχει κτισθεί πάνω στα λείψανα αρχαίου οχυρού-οικισμού του οποίου το όνομα προς το παρόν αγνοούμε, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί ανασκαφική κ;αι αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε ορισμένα σημεία το τείχος του μεσαιωνικού κάστρου χρησιμοποιεί την αρχαία περιμετρική οχύρωση.
Το κάστρο έχει τριγωνική κάτοψη, όπως και η επιφάνεια του λόφου, με πλευρές 250x250x200 μ. Το μεγάλο εμβαδόν του κάστρου σε συνδυασμό με τα πολλά κτήρια στο εσωτερικό του μαρτυρεί ότι προστάτευε πολλούς κατοίκους, μιας ευάριθμης και ακμάζουσας πόλης. Φαίνεται όμως, ότι, η θέση του στη μέση του κάμπου και η ομαλότητα του εδάφους το καθιστούσε ευάλωτο από οργανωμένο στρατό.

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
arcadia.ceid.upatras.gr