ΚΑΣΤΡΟ ΑΣΤΡΟΥΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΣΤΡΟΥΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΣΤΡΟΥΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΣΤΡΟΥΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΣΤΡΟΥΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΣΤΡΟΥΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΣΤΡΟΥΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΣΤΡΟΥΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΚΑΣΤΡΟ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΚΑΣΤΡΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - Αρκαδία

Στο Παράλιο Άστρος και στην νότια κορυφή του λόφου (που οι ντόπιοι την ονομάζουν "νησί") η οποία δεσπόζει του λιμανιού, υπάρχουν ερείπια κάστρου από την εποχή της φραγκοκρατίας. Στα μεταγενέστερα χρόνια της ή Τουρκοκρατίας το κάστρο διαμορφώθηκε σε ισχυρό αμυντικό συγκρότημα. Έχει τετράπλευρη κάτοψη και διατηρεί μεγάλο τμήμα του οχυρωματικού περιβόλου και έναν από τους οχυρούς του πύργους. Σώζονται επίσης δύο εξωτερικές πύλες του κάστρου.
Τον 18ο αιώνα, τρεις αδελφοί, εύποροι έμποροι στο εξωτερικό, επέστρεψαν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους για να αγωνιστούν κατά των Τούρκων και οικοδόμησαν στο χώρο του κάστρου τρεις κατοικίες, διαμορφώνοντας παράλληλα το εσωτερικό του. Οι κατοικίες αυτές είναι χαρακτηριστικά δείγματα της προεπαναστατικής αρχιτεκτονικής της περιοχής και σώζονται μέχρι σήμερα, οι δύο πρώτες σε ημιερειπωμένη και η τρίτη σε ερειπωμένη κατάσταση.
Σε παρακείμενο ύψωμα διακρίνονται τμήματα από τείχος κλασικών χρόνων.  Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, πρόκειται για τείχος οχύρωσης που ξεκίνησαν να χτίζουν οι Αιγινίτες οι οποίοι μετοίκησαν στην περιοχή, αλλά τελικά το άφησαν ημιτελές. Στο σημείο αυτό οδηγεί μονοπάτι.
Ο χώρος του κάστρου είναι επισκέψιμος όλο το χρόνο.

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
arcadia.ceid.upatras.gr

Φωτογραφίες
ΚΑΣΤΡΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΑΣΤΡΟΥΣ - Αρκαδία - Φωτογραφίες