ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΑΚΛΩΒΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΑΚΛΩΒΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΑΚΛΩΒΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΑΚΛΩΒΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΑΚΛΩΒΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΑΚΛΩΒΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΑΚΛΩΒΟΥ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΑΚΛΩΒΟΥ

Το κάστρο του Αρακλώβου, είναι μεσαιωνικό κάστρο και βρίσκεται κοντά στο Παλιόκαστρο, στο Δήμο Γόρτυνος. 
Το όνομά του έχει συνδεθεί με το φεουδάρχη Δοξαπατρή Βουτσαρά που από εκεί αντιμετώπισε τους Φράγκους κατά την Δ΄ Σταυροφορία. Υπάρχει θρύλος ότι η κόρη του Δοξαπατρή αυτοκτόνησε πέφτοντας από το κάστρο στον Αλφειό ποταμό.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου