ΚΑΣΤΡΟ ΑΚΟΒΑΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΚΟΒΑΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΚΟΒΑΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΚΟΒΑΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΚΟΒΑΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΚΟΒΑΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΚΟΒΑΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΚΑΣΤΡΟ ΑΚΟΒΑΣ

Μία από τις σημαντικότερες βαρονίες της μεσαιωνικής εποχής ήταν η βαρονία της Άκοβας. Το Φράγκικο κάστρο της Άκοβας του (13ου αι.), που βρισκόταν ανάμεσα στα χωριά Βυζίκι και Γαλατά, κοντά στα Τρόπαια αποτέλεσε έδρα φράγκικης βαρονίας. Το κάστρο είναι χτισμένο σε βραχώδη λόφο. Σώζονται λείψανα των εξωτερικών τειχών του κάστρου καθώς και μερικοί πύργοι του.
Λέγεται αλλιώς κάστρο της Μονοβύζας ή της Κυράς κι ονομάστηκε έτσι από τη Φράγκισα αμαζόνα που το κυβέρνησε.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου