Λευκάδα Κάστρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Λευκάδα Κάστρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Λευκάδα Κάστρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Λευκάδα Κάστρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Λευκάδα Κάστρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Λευκάδα Κάστρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Λευκάδα Κάστρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece

Λευκάδα

Κάστρα

  • ΚΑΣΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κάστρο

    Σ' ένα νησάκι απέναντι από τις Αλυκές Αλεξάνδρου στον όρμο Δρέπανο, εντοπίζεται το μικρό Κάστρο (η Torretta) του Αλεξάνδρου. Το Κάστρο κτίσθηκε κατά την εποχή της Ενετοκρατίας (1684) μαζί με τις Αλυκές (για την παραγωγή αλατιού) σε έκταση 50 στρεμμάτων. Κατά την Ρωσοτουρκική κατοχή (1798), το Κάστρο »