ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΩ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΩ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΩ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΩ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΩ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΩ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΩ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΩ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Κώς

ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΩ

ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΩ - Κώς

Καστέλλι ονομάζεται ένα βραχώδες ύψωμα και προφανώς πήρε αυτό το όνομα από ένα μικρό οχυρωματικό έργο. Πρόκειται για ιπποτικό παρατηρητήριο ή προκεχωρημένο φυλάκιο χρονολογούμενο στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα.

Χρησιμοποιήθηκε επί 100 περίπου χρόνια, δηλαδή από την έναρξη των σφοδρότερων τουρκικών επιθέσεων ως την κατάληψη του νησιού από τους Τούρκους. Έχουν εντοπισθεί η πύλη, δύο κανονιοθυρίδες, μία τοξοθυρίδα και μερικές υδατοδεξαμενές στο εσωτερικό των τειχών, που είναι κατασκευασμένα από άτακτα τοποθετημένες πέτρες.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΩ - Κώς - Φωτογραφίες