ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Κάλυμνος

ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος

Το Καστέλλι βρίσκεται στο ακρωτήρι Ασπροπουντάρι που θα το συναντήσετε στ' αριστερά του δρόμου από το Μασούρι στον Αργινώντα.

Είναι βυζαντινό οχυρό, κτισμένο πάνω στο βραχώδη λόφο του ακρωτηρίου Ασπροπουντάρι. Δημιουργήθηκε για να μπορέσει να προστατέψει το ακριτικό νησί της Καλύμνου, αλλά και το Βυζαντινό Κράτος, από τις θαλάσσιες επιδρομές των Αράβων κατά τον 7ο μ. Χ. αιώνα.

Τα πολλά ερείπια οικοδομημάτων, που υπάρχουν εντός των τειχών, δείχνουν, ότι το Καστέλλι αποτελούσε μικρό οχυρωμένο οικισμό. Η στρατηγική θέση του φαίνεται και από την οπτική επαφή, που αυτό έχει με τους σύγχρονούς του οχυρωμένους οικισμούς της Γαλατιανής και του Αγίου Κωνσταντίνου.

Το οχυρό πιθανόν κατοικούνταν έως και τον 10ο αιώνα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες